Mohyla v obci Čaka

Archeologické nálezisko Čakanskej kultúry z mladšej doby bronzovej. Našiel sa tu najstarší bronzový pancier z doby bronzovej v celej Európe, ktorý je o dvesto rokov starší ako Achillov. Bližšia špecifikácia tu. Článok o mohyle tu.