Skalné obydlia

Traduje sa, že tunajšie skalné obydlia majú svoj pôvod v ochrane domáceho obyvateľstva pred nájazdmi Turkov v 16. a 17. storočí. Keďže sa tu nachádza dobre spracovateľný usadený sopečný popol a prach – tufit a tuf, Brhlovčania v ňom vysekali jedinečné obytné i hospodárske priestory. Kameň bol vhodným materiálom nielen na vytvorenie originálnych obydlí, ale poskytoval obyvateľstvu ako stavebný materiál aj zdroj obživy.

Ako ukážka tejto činnosti sa tu  prezentuje usadlosť č. 142, ktorého priečelie tvorí murovaný dom z konca 19. storočia a priestory vysekanédo skaly v dvoch podlažiach. Na prízemí sa nachádza letná kuchyňa, komora a ukážky kamenárskych výrobkov a náradia, na podlaží je vyhliadková terasa a malá komôrka. Interiér je zariadený podľa funkcie jednotlivých miestností dobovým nábytkom a inventárom. Bližšia špecifikácia tu.