Ľudový dom

Murovaný dom pozdĺžnej kompozície, priečelie trojosé, okná dvojité-dvojkrídle, bez plastického lemovania. Prečnievajúca strecha nad dvorovou fasádou kryje gánok podopieraný troma piliermi murovanými + stodola a studňa. Bližšia špecifikácia tu.