Evanjelický kostol

Bol postavený v roku 1658. Počas tureckých vojen v druhej polovici 17. stor. bol poškodený. Kostol je jednoloďový priestor s polygonálne ukončeným presbytériom, vpravo so sakristiou a vstavanou vežou. Hlavný oltár má empírovú architektúru, oltárny obraz z roku 1871 je dar Alfonza Ňáriho.  Kazateľnica je zo 16. stor .a organ je z roku 1885, nachádza sa na parapete chóru. V kostole sú umiestnené pamätné tabule obetiam svetových vojen. Bližšia špecifikácia tu.