Vodná nádrž Lipovina

Na pomedzí Podunajskej nížiny a Štiavnických vrchov bola v roku 1968 vybudovaná akumulačná vodná nádrž, ktorá dnes slúži na rybolov a rekreačné účely. V tunajšom rekreačnom areáli zvanom Lipovina možno prežiť pekné chvíle v krásnom prírodnom prostredí. Bližšia špecifikácia tu.