Premonštrátsky kostol a kláštor

Najstaršou a najvzácnejšou kultúrno-historickou pamiatkou niekdajšieho centra hontianskej stolice, Šiah, je komplex mohutného dvojvežového Kostola Nanebovzatia Panny Márie a  bývalého premonštrátskeho kláštora, z ktorého sa však zachovala už len jedna menšia budova vedľa chrámu. Pôvod tohto komplexu siaha do 13. storočia a o jeho niekdajšom význame svedčí fakt, že sa jeho vysviacky zúčastnil i sám uhorský kráľ Belo IV. Počas tureckých vojen bol kláštorný komplex vážne poškodený. Obnovili ho až v 18. storočí, v modernom barokovom štýle. Z pôvodného stredovekého kostola sa zachoval len majestátny vstupný portál, na ktorom badať prvky neskororománskej i gotickej architektúry. Tento portál je ojedinelým príkladom vyspelej kamenárskej a sochárskej práce stredovekých majstrov. Jeho obdoby môžeme nájsť na Kostole sv. Michala vo Viedni či Kostole Nanebovzatia Panny Márie v českom Tišnove. Bližšia špecifikácia tu.