Horšianská dolina

Národná prírodná rezervácia Horšianska dolina je v týchto končinách najväčších chráneným územím o rozlohe 326 ha, ktoré sa nachádza v katastrálnych územiach obcí Horša (Levice), Krškany, Kmeťovce (Drženice) a Žemberovce. Za rezerváciu bola vyhlásená v r. 1976. Celú dolinu, širokú do 300 metrov, ohraničujú strmé svahy a meandruje v nej potok Sikenica s hustým brehovým porastom. Dolina má charakter kaňonu s výškovým rozdielom medzi riečnou nivou a okolitým povrchom Ipeľskej pahorkatiny asi 60 m. Skalné steny sú vysoké 20-30 m, vytvárajú skalné veže a rebrá. Veľká časť doliny je zalesnená (jelša lepkavá, drieň obyčajný, dub plstnatý, javor tatársky, jarabina brekyňová, bršlen európsky a bradavičnatý). Veľmi významná je aj skalná a lesostepná bylinná vegetácia. Bližšia špecifikácia tu.