Veľkovozokanský lev

 V roku 1652 sa v chotári obce Veľké Vozokany, ležiacej v okrese Zlaté Moravce, odohrala krvavá bitka. Cisársky vojaci pod vedením veliteľa novozámockej pevnosti grófa Adama Forgácha, za výdatnej pomoci miestnych obyvateľov, porazili plieniace okupačné vojská vedené Ostrihomským begom Kara Mustafom.

Toto víťazstvo malo v tej dobe veľký význam (je odkazom aj pre súčasnosť), pretože dokazovalo, že nepriateľa možno poraziť aj keď je v značnej presile. Na strane lúpežiacich moslimov bojovalo približne 4 000 mužov a v kresťanskom vojsku asi 1 290 vojakov. Bitka trvala dva dni a účinne do nej zasiahli obyvatelia 16-tych obcí Požitavia, ktorí v druhý deň bitky napadli zadné voje tureckého vojska, ktorého prekvapení bojovníci sa dali na útek.

Na strane moslimov boli straty približne 800 padlých a medzi nimi aj niekoľko popredných veliteľov. Na strane kresťanov pozostávali straty z 52 husárov, 31 zajatcov a z neznámeho počtu obyvateľov obcí Požitavia zapojených do tejto bitky. K najvýznamnejším padlým na strane víťazov patrili 4 členovia rodiny Esterházyovcov.

Na pamiatku tohto významného víťazstva na bojovom poli bol postavený kamenný obelisk, ktorý bol v roku 1896 nahradený sochou bronzového leva umiestneného na kamennom podstavci. Lev svojou labou drtí osmanskú zástavu, čo symbolizuje veľkosť víťazstva. Jedná sa pravdepodobne o najvzácnejšiu  pamiatku tohto druhu  na území Slovenska pripomínajúcu krvavé protiturecké boje.

V roku 2013 sochu leva vandali zhodili z podstavca s cieľom rozrezať ju na menšie časti a speňažiť v zberných surovinách. Dokonaniu tohto barbarského činu zabránili sršne obývajúce dutinu sochy, ktoré zahnali jej ničiteľov. Na viacerých miestach mechanicky narezaná a aj pádom poškodená socha bola prevezená do reštaurátorského ateliéru v Galante. Tu už bola urobená časť záchranných a reštaurátorských prác, na ktoré získala obec z fondu Ministerstva kultúry SR 13 000 €. O zvyšnú čiastku, potrebnú na dokonanie opráv, požiadala obec prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom na rok 2016 opäť Ministerstvo kultúry SR. Po získaní dotácie a investovaní aj  vlastných prostriedky bude tento jedinečný a veľmi pekný pamätník pripomínať túto našu tragickú, ale zároveň aj slávnu históriu, opäť na svojom mieste v mieste pamätnej bitky.

Sme radi, že aj pracovníci RRA Horného  Požitavia svojou činnosťou mali možnosť prispieť k záchrane  a uchovaniu tejto jedinečnej pamiatky.

 

Popis foto:
1. Pamätník pred poškodením
2. Vandalmi zhodená socha leva
3. Poškodená socha v ateliéry
4. Opustený a poškodený podstavec
5. Erb rodu Esterházyovcov
6. Posunuté kamenné bloky podstavca s poškodeným textom
7. Reštaurátorske práce na soche v ateliéry
8. Socha po doplnení chýbajúcich vojenských insígnií tureckého vojska