Zlaté Moravce

Mesto vzniklo na sútoku riečky Žitavy a Hostianskeho potoka /Zlatnianky/ na styku troch významných geologických a geomorfologických jednotiek - pásma jadrových pohorí vnútorných Západných Karpát /Tribeč/, neovulkanických pohorí vnútorných Západných Karpát /Pohronský Inovec/ a Panónskej panvy reprezentovanej Podunajskou nížinou. Mesto leží 29 km východne od Nitry v nadmorskej výške 196 m n. m. Kataster mesta sa rozprestiera v nadmorských výškach 170 - 714 m n. m. Mestské časti sú Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy. Výmera katastra je 19 253 km2 a počet obyvateľov 13 227.
Mesto je písomne doložené z roku 1113 ako Morowa, neskôr Marouth (1284), Morouth (1279-1290), Morouth (1292), Moroth (1323), Morawcze (1773), Zlaté Moravce (1920), maďarský názov je Aranyosmarót, nemecký názov je Gülden-Marot. Podľa názvu mesto obývali Moravania. Mesto patrilo zoborskému opátstvu, od roku 1292 Hunt-Poznanovcom, v roku 1386 panstvu Jelenec, od 17. storočia Paluškovcom, neskôr Migazziovcom. Stala sa sídlom panstva Zlaté Moravce, ku ktorému patrili obce v Tekovskej stolici. Od roku 1564 sa Zlaté Moravce vyvíjali ako zemepanské mestečko. V roku 1735 sa stali stálym sídlom Tekovskej stolice. V roku 1530 a 1573 Zlaté Moravce vyrabovali Turci, v roku 1634 im boli poplatné. V 19. storočí tu postavili tehelňu, cukrovar, kachliareň, súkenku, valcový mlyn. V roku 1922 prestalo byť sídlom župy, v roku 1938 tu vybudovali železničnú trať Zlaté Moravce – Lužianky.
Obec Prílepy sa spomína v roku 1354. Patrila zemanom z Topoľčianok, neskôr ostrihomskému arcibiskupstvu, Forgáchovcom, panstvu Levice, Berchényovcom a iným. V roku 1634 bola poplatná Turkom. V 19. storočí tu postavili papiereň. V roku 1960 bola pričlenená k mestu Zlaté Moravce.
Obec Chyzerovce sa spomína v roku 1209. Patrila Marótiovcom, neskoršie Hunt-Poznanovcom, v 15. storočí ju dostala do zálohu ostrihomská kapitula. Do roku 1718 bola súčasťou panstva Jelenec, potom panstva Zlaté Moravce. Prechodne bola miestom župných zhromaždení. V roku 1970 obec bola pripojená k mestu Zlaté Moravce.
Pamiatky mesta:
Kaštieľ Migazziovcov - dnes múzeum, renesančný z roku 1630
Bývalý župný dom - renesančný zo 17. Storočia
Kostol - rímskokatolícky, klasicistický z roku 1785
Bývalá stoličná nemocnica z roku 1873
Gymnázium z roku 1924
Pomníky SNP z roku 1945 a 1953
Pamätná tabuľa Janka Kráľa
Pomník Janka Kráľa od J. Kulicha z roku 1962
Mestský cintorín
Mauzóleum Migazziovcov
Súsošie Golgoty
Významné osobnosti mesta:
Janko Kráľ (1822-1876) - básnik, ktorý pôsobil a zomrel v meste
 

Kontakt:

Mestský úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: 037/692 39 01
Fax: 037/692 39 45
Web: www.zlatemoravce.eu
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.


SWOT analýza obce Zlaté Moravce


 


Park Migazziovcov


 


Námestie A. Hlinku