Žitavany

 

Žitavany ležia v Podunajskej nížine na západných vrchoch Pohronskej pahorkatiny a Pohronského Inovca v dolinách Žitavy a Bočovky. Nadmorská výška v strede obce je 224 m n. m., v chotári 200 – 712 m n. m. Obec sa rozprestiera na rozlohe 1 820 ha s počtom obyvateľov 1 826.
Obec Žitavany vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Kňažice a Opatovce nad Žitavou.
Obec Kňažice je písomne doložená od roku 1075 ako Knesecz, Knesech, neskôr Chenesis (1209), Kenesich (1314), Knesich (1405), Also Kenesich (1407), Knezice (1773), Kňažice (188), maďarský názov je Zsitvakenér. Obec patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, v roku 1388 patrila hradu Hrušov, v 16. storočí panstvu Topoľčianky, neskôr časť obce rodinám Bodovcov, Jesenskovcov, Kostolániovcov. V roku 1634 bola poplatná Turkom.
Obec Horné Kňažice vznikla v chotári obce Kňažice. Spomína sa v roku 1407, v roku 1424 patrila panstvu Hrušov. V roku 1601 mala faru, školu a 27 domov.
Obec Henovce sa spomína v roku 1246, keď ju zemania z Mlyňan darovali opátstvu v Hronskom Beňadiku.
Obec Opatovce nad Žitavou je písomne doložená od roku 1538 ako Appathfalwa, neskôr Male Opoatowcze (1773), Opatowce nad Žitavou (1927), maďarský názov je Kisspáti, Zsitvaapáti. Obec patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, od roku 1565 ostrihomskej kapitule.
Medzi pamiatky v obci patrí rímsko – katolícky kostol z 18. Storočia a klasicistický Trojičný stĺp z prvej polovice 19. storočia. Medzi významné osobnosti obce patrí Vojtech Šimko (1759-1827), básnik.

Kontakt:

Obecný úrad, Športová 5, 951 97 Žitavany
Tel.: 037/642 62 21
Fax: 037/642 62 22
Web: www.zitavany.sk
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

 


Pohľad na obecPohľad z veže