Žikava

Žikava leží na severovýchode Žitavskej pahorkatiny v úzkej doline potoka Jarky a na južných svahoch pohoria Tribeč. Nadmorská výška v strede obce je 270 m n. m., v chotári 250 – 600 m n. m. Obec sa rozprestiera na rozlohe 1 129 ha s počtom obyvateľov 542.
Obec sa nachádza 9 km na sever od okresného mesta Zlaté Moravce. Cez obec vedie štátna cesta Topoľčianky – Žikava – Lovce – Hosťovce – Zlaté Moravce.
Prvá doložená písomná správa o obci Žikava pochádza z roku 1075 a už v tomto období bola obec známa pod názvom Sikua. V roku 1209 obec poznali pod menom Sichoua, Sichoa a v roku 1293 ako Sitva. Predpokladá sa, že obec niesla meno podľa turkotatárskeho kmeňa Sukuov, ktorý ju pravdepodobne založil dávno ešte pred príchodom Slovanov na toto územie. Slovanské pomenovanie Zikawa je známe až od roku 1773 a od roku 1808 sa datuje názov Žikawa. Maďarské pomenovanie bolo podobné – v tvare Zsikava. Obec patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, od roku 1388 panstvu Hrušov, neskôr panstvu Topoľčianky. V roku 1424 sa spomína tunajšie mýto.
Z historických pamiatok sa v obci nachádza katolícky kostol sv. Karola Boromejského. Pôvodný kostol z 19. st. bol v roku 1948 a naposledy i v rokoch 1990-1991 rozšírený a zrekonštruovaný. V obci sa nachádza pamätník na počesť padlým v 1. svetovej vojne a druhý je venovaný padlým v SNP. V praveku sa na území Žikavy vyrábali hrnce a keramika – z tohto dôvodu práve tu bolo vyhlásené i „Chránené ložiskové územie „Žikava“ keramických ílov“.
V obci sa nachádzajú Krásny majer a Breziny, ktoré sú chovnými strediskami koní NŽ Topoľčianky.

Kontakt:
Obecný úrad, 951 22 Žikava 104
Tel.: 037/634 82 21
Fax: 037/634 82 21
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

SWOT analýza obce Žikava


 

 

Pohľad na obec