Vieska nad Žitavou

Vieska nad Žitavou leží v doline rieky Žitavy na Žitavskej a Hronskej pahorkatine, ktoré sú oddielom výbežku Podunajskej pahorkatiny. Výškové rozpätie územia je 160 – 210 m n. m., stred obce leží v nadmorskej výške 185 m n. m. V severovýchodnej časti územia katastra sa rozprestiera jadro parku a kaštieľ Arboréta Mlyňany – v súčasnosti najväčšej expozície stálozelených drevín na Slovensku. Obec sa rozprestiera na rozlohe 547 ha s počtom obyvateľov 465.
Z hľadiska dopravnej dostupnosti sa obec nachádza 8 km juhozápadne od Zlatých Moraviec. Komunikáciou III. triedy je napojená na regionálnu komunikáciu, cestu II. triedy spájajúcu Zlaté Moravce – Vráble cez Tesárske Mlyňany.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1406, keď je obec po prvý raz uvedená pod názvom Warallekysfalvo. V 14. storočí bola majetkom gýmešských Forgáčovcov. V 16. – 17. storočí Vieska nad Žitavou, ako aj okolité obce trpeli tureckou expanziou – drancovaním, plienením i odnášaním obyvateľstva do zajatia. Obyvatelia obcí sa v roku 1652 zúčastnili spoločnej bitky na Veľkovozokanskom poli, v ktorej boli Turci porazení. Na pamiatku tejto udalosti tu dnes stojí pamätník „Lev“.
K významným vyhľadávaným miestam, do ktorého vstup sa nachádza v centre obce, je chránený areál Arborétum Mlyňany. Svojím rozsahom unikátnej zbierky cudzokrajných drevín patrí k najväčším v strednej Európe. V súčasnosti sa na ploche 67 ha nachádza viac ako 2 300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Charakteristickou črtou je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín. Dominantu parku tvorí pseudoklasistický kaštieľ z roku 1894 s charakteristickou neogotickou vežou (z roku 1905). Arborétum založil v roku 1892 Dr. Štefan Ambrózy – Migazzi. Do 40 ha dubovo-hrabového lesíka boli postupne dosádzané dovezené dreviny získané od zahraničných škôlkarských firiem v Nemecku, Francúzsku a Anglicku. V bezprostrednej blízkosti kaštieľa sa prvé výsadby uskutočnili v roku 1894. Po dobudovaní kaštieľa sa v jeho bezprostrednej blízkosti robili veľké terénne úpravy umožňujúce obklopiť ho štýlovo jednotnou záhradnou úpravou. Úpravami boli vytvorené terasy podopreté dlhými kamennými múrmi. Časť plošiny tvorí parter pred kaštieľom. Systém terás vytvára vhodné stanovište pre svetlomilné a suchomilné druhy, ktoré na jeseň veľmi dobre vyzrievajú a netrpia toľko mrazom. V roku 1925 sa podarilo v Arboréte sústrediť okolo 300 taxónov sempervirentov. Zaujímavosťou je plocha rozdelená na základe geografického princípu, ktorá umožňuje návštevníkom zoznámiť sa so skladbou drevín z východnej Ázie a severnej, východnej a západnej časti Severnej Ameriky. V roku 1951 bolo Arborétum vyhlásené za prírodnú rezerváciu.
Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Sv. Juraja postavený v roku 1802. Ku pozoruhodnotiam kostola patrí baroková podobizeň arcibiskupa Juraja Selepčéniho (zo 17.storočia), barokový kríž – pacifikál a misa s tepaným dekórom (z roku 1701), šesť klasicistických vyrezávaných svietnikov, barokový zvonček s rámom (z roku 1736) a obraz Madony (z 19. storočia). Ku sakrálnym pamiatkam obce patrí aj kamenná socha Jána Nepomuckého z roku 1868, ktorá stojí na prístupovej ceste do obce. Ďalej kamenný kríž na prístupovej ceste do kostola (pozostatok niekdajšej krížovej cesty) a drevený misijný kríž – na vonkajšej stene kostola je z roku 1937.

Kontakt:
Obecný úrad, 951 52 Vieska nad Žitavou 64
Tel.: 037/633 45 60
Fax: 037/633 45 61
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.


SWOT analýza obce Vieska nad Žitavou


 


Pseudoklasicistický kaštieľ,Arborétum MlyňanyMlynská ulica