Veľké Vozokany

Veľké Vozokany sa nachádzajú na hornom Požitaví v severnej časti Pohronskej pahorkatiny v doline vodného toku Širočina. Výškové rozpätie je 180 – 240 m. n. m. Stred obce leží v nadmorskej výške 180 m. Obec sa rozprestiera na rozlohe 988 ha s počtom obyvateľov 515.
Z hľadiska dopravnej dostupnosti sa obec nachádza 8 km južne od okresného mesta Zlaté Moravce. Okrajom zastavaného územia obce prechádza cesta III. triedy: Zlaté Moravce – Vráble.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z  roku 1209 a nachádza sa v listine, ktorá určovala hranice obce (pod názvom Wezeken) a susedných Tesár nad Žitavou. Územie Veľkých Vozokán v tom období patrilo do Tekovskej župy, ktorá jestvovala už v 11. storočí. Začiatkom 14. storočia bola obec majetkom Matúša Čáka, neskôr sa stala majetkom šľachtického rodu Levickovcov, keď v roku 1396 daroval kráľ Žigmund hrad Revište s poddanskými dedinami Ladislavovi Šárovskému Levickému. V roku 1489 sa obec stala majetkom Svätobeňadického opátstva. V roku 1537 prešla do vlastníctva Ostrihomskej kapituly. V 16. – 17. storočí Veľké Vozokany, ako aj okolité obce trpeli tureckou expanziou – drancovaním, plienením i odnášaním obyvateľstva do zajatia. Obyvatelia obcí sa v roku 1652 zúčastnili spoločnej bitky na Veľkovozokanskom poli. Na pamiatku tejto udalosti tu dnes stojí pamätník „Lev“.
Dominantou v  obci je rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša. Pôvodom gotická stavba bola zbarokizobaná v roku 1742. Jednoloďový priestor kostola je pretiahleho tvaru. V jednej strane oblúka kostola sa nachádza klasicistická drevená kazateľnica z druhej polovice 18. storočia. Vo veži kostola sa nachádzajú dva zvony, väčší Mikuláš váži 280 kg a menší Božské srdce váži 180 kg. Pôvodnú architektúru obce dotvárajú aj sochy a kaplnky. Medzi kultúrne pamätihodnosti patrí pamätník víťaznej bitky uhorských vojsk nad Turkami - pomník bronzového Leva na kamennom podstavci vo Veľkých Vozokanoch. Pamätník pochádza od sochára Vojtecha Markupa.

Kontakt:

Obecný úrad, 951 82 Veľké Vozokany
Tel.: 037/634 22 93
Fax: 037/634 22 21
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

SWOT analýza obce Veľké Vozokany