Velčice

Obec Velčice sa nachádza v severnej časti Žitavskej pahorkatiny – 8 km severozápadne od Zlatých Moraviec. Zo severnej strany ju lemujú južné svahy pohoria Tríbeč, ktorý na severozápade susedí s Nitrianskou pahorkatinou a na juhu s Nitrianskou nivou. Na severovýchodnej strane hraničí s pohorím Vtáčnik a Hornonitrianskou kotlinou. Na juhovýchode sa stýka so Žitavskou pahorkatinou a Pohronským Inovcom. Obcou preteká Čerešňový potok, do ktorého sa v strede obce vlieva potok Trnava. Obec zo západu obklopujú kremencové kopce: Malý Lysec, Veľký Lysec (545 m n. m.), Ploská (567 m), zo severu hlavný hrebeň pohoria Veľký Tríbeč (829 m), Malý Tríbeč (767 m), Medvedí vrch (716 m), Mišov vrch (723 m), z východnej časti bočný hrebeň Kamenné vráta (619 m), Čierny hrad (573 m) a Vŕšky (483 m). Obec sa rozprestiera na rozlohe 3 470 ha s počtom obyvateľov 829.
Obec je písomne doložená od roku 1232 ako Welchez, neskôr Welchuch (1270), Welczicze (1773), maďarský názov je Velsic, Velséc. V roku 1270 obec patrila hradu Tekov a časť kráľovským dvorníkom, od roku 1386 hradnému panstvu Jelenec, potom panstvu Zlaté Moravce. V roku 1634 odvádzala Turkom peňažnú daň a plátno. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch. V tridsiatych rokoch 19. storočia bola nad Velčicami v Hute založená skláreň. I dnes tu môžeme nájsť stopy po výrobe skla. Neskôr tam stála píla. Nad obcou je vybudovaná priehrada a zvieracia obora pre daniele. V jej areáli sa nachádza poľovnícka chata. V chotári stojí aj veľká chata na Tríbeči. Mohutné jedince duba cerového, 200 - 300 ročné, patria medzi najstaršie a najmohutnejšie na Slovensku
Medzi dominanty obce patrí rímskokatolícky kostol z roku 1719 postavený s pojatím zvyškov starého. Okolo roku 1740 bola pod blízkym vrchom Svinec vybudovaná kaplnka sv. Kríža a Sedembolestnej Panny Márie. Zrekonštruovaná bola v rokoch 1951 - 2. Jej vzácnou súčasťou je baroková socha Sedembolestnej Panny Márie - vyhlásenej za kráľovnú Tríbečských hôr a relikviár sv. Kríža.

Kontakt:

Obecný úrad, 951 71 Velčice 73
Tel.: 037/630 72 20
Fax: 037/630 72 20
Web: www.velcice.sk
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.


SWOT analýza obce Velčice


 

  

Pohľad na obec


  

 

Kaplnka