Topoľčianky

Traduje sa, ženázov obce Topoľčianky je odvodený od topoľov, kedysi rastúcich v hojnom množstve pri potoku. Legenda o vzniku Topoľčianok tvrdí, že nad týmto územím letel anjel, ktorý bol poverený rozosievať semená stromov. Kamsi sa zahľadel a zo zástery sa mu vysypali semená topoľov. Tie hneď v hojnom množstve vyrástli na vysoké stromy. I vzdychol si rozľútostený anjel a povedal: „No čo už, nech sa toto miesto volá Topoľčianky.“

 

Prvá písomná zmienka o Topoľčiankachje v listine majetkov Nitrianskej kapituly z roku 1293, keď sa obec uvádza ako Topolchen parvum. Prameň z roku 1318 ju pomenúva ako Kywstopolchan a v ďalších storočiach ju nazývajú podobne. Údaj z roku 1773 hovorí o Malých Tapolcžanoch a z roku 1808 ju označuje ako Malé Topolčany. Od 19. storočia sa začal používať dnešný názov – Topoľčianky.

 

Pôvodne bola obec kráľovským majetkom. V roku 1318 ju Matúš Čák Trenčiansky daroval comesovi Haslauovi, ktorý založil rod pánov z Topoľčianok. Najvýznamnejšou osobnosťou ranného obdobia obce je Ján Topoľčiansky-Turkobijec (1565 – 1598), ktorý sa významnou mierou podieľal na obrane krajiny proti Turkom, kedy Topoľčianky vstúpili do dejín ohrozeného Uhorska. V období rokov 1561 – 1723 sa stali župným mestom a sídlom Tekovskej župy s právom používať pečať s nápisom Sigilum Opidi Kistopolchan. Za éry veľmožov z rodu Rákoczy (1614 – 1708) dostali Topoľčianky štatút otvoreného mesta a boli oslobodené od daní. Od roku 1923 sa stali letným sídlom prezidentov. Najprv to bol československý prezident Masaryk, neskôr Beneš, potom prezident Slovenského štátu Tiso a neskôr Gottwald.

 

Medzi kultúrne a historické pamiatky v obci patria:

 
  1. Klasicisticko – renesančný zámok v Topoľčiankach, ktorý bol v roku 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pôvodne neskorogotická pevnosť z 15. – 16. storočia, renesančne prestavaný v roku 1662, v polovici 18. storočia čiastočne barokizovaný, klasicisticky rozšírený v roku 1830. Tak, ako sa menili jeho majitelia, menil sa i jeho vzhľad. Pôvodne postavený vodný hrad patril rodu Topoľčianskych. V 17. storočí sa stal majiteľom gróf Ladislav Rákoczy a následne až do roku 1890 ho vlastnil rod Keglevichovcov. V roku 1890 ho odkúpil arciknieža Ľudovít Karol Habsburský. V roku 1918 sa zámok stal majetkom štátu a po roku 1923 aj letným sídlom prezidentov. V súčasnosti  jeho časť slúži ako hotel. V jeho južnej strane je zriadené múzeum historického nábytku, obrazov a zbraní a nachádza sa tu druhá najväčšia knižnica na Slovensku.

  2. Farský kostol na Vŕšku dal postaviť gróf Karol Keglevich a bol ukončený v roku 1784, podľa projektov bratislavského architekta Melchiora Hefeleho v barokovom slohu. Zasvätili ho sv. Kataríne Alexandrijskej, ktorej obraz visí nad hlavným oltárom. Okrem vzácnych malieb a bohatej výzdoby sa tu nachádza aj mramorový reliéf Jána Topoľčianskeho – Turkobijcu a náhrobné tabule grófa Karola Keglevicha a Adely Zichyovej. Pod kostolom sa nachádza rodinná hrobka Keglevichovcov v počte 45 miest, z ktorých 18 je zabudovaných. Vo veži kostola umiestnili 5 zvonov.

  3. Budova Farského úradu má architektonicky hodnotnú fasádu.

  4. Pomník, venovaný padlým v prvej i druhej svetovej vojne, stojí od roku 1947 na pravej strane pred mostom umožňujúcim vjazd do parku. Na mramorových tabuliach je vyrytých 44 mien rodákov z Topoľčianok.

  5. V strede obce sa zase nachádza pomník partizánom – Francúzovi René Oranovi a Holanďanovi Johannesovi Kornéliovi Blumovi, ktorých nemeckí nacisti obesili na lipe v januári 1945. Na dome takmer oproti je pamätná tabuľa miestnemu rodákovi Štefanovi Čepčekovi, autorovi kníh Madony a terče, Zámorská balada a  Topoľčianky.

  6. V obci sa nachádza aj etnografické múzeum, v ktorom sú uchované kroje, pracovné nástroje a iné životné potreby miestneho obyvateľstva.

  7. V roku 1981 bolo založené múzeum koní, v ktorom sa nachádza obrazová a textová dokumentácia o pôvode a chove koní: nónius, anglický plnokrvník, arabský kôň, lipican, hucul a angloarab. Zbierka obsahuje aj makety chovateľských stredísk mimo obce – Rybník, Breziny, Hostie a expozíciu kočiarov a postrojov.

Kontakt:

Obecný úrad v Topoľčiankach, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky

Tel. č. 037/630 12 22

Web: www.topolcianky.sk

e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.


SWOT analýza obce Topoľčianky