Tesárske Mlyňany

Tesárske Mlyňany ležia na Žitavskej a Pohronskej pahorkatine na nive a terase Žitavy a Stránky. Stred obce má nadmorskú výšku 172 m n.m., chotár 165 – 240 m n. m. Do chotára siaha štátna prírodná rezervácia Arborétum Mlyňany. Parkový objekt predstavuje realizáciu pokusu dendrológa amatéra dr. Š. Ambrózyho - Migazziho udomácniť v prírodných podmienkach podhoria slovenských Karpát pomocou progresívnych aklimatizačných metód plastické druhy stredozemskej a prímorskej podnebnej oblasti, predovšetkým vždyzelené listnáče. Na vzniku arboréta má podiel aj J. Mišák, neskoršie J. Richtár. Rastie tu okolo 1500 taxónov, mnohé z nich sú unikáty, iné vysadené vo veľkých množstvách. Obec sa rozprestiera na rozlohe 1 800 ha s počtom obyvateľov 1 714.
Obec vznikla v roku 1960 zlúčením Tesárov nad Žitavou a Mlynian.
Obec Mlyňany je doložená od r. 1209 ako Molonyan, Malonian, neskôr Molonan (1246), Mlinan, Malinany (1773), Malinowi (1786), Mlýňany (1808), Mlyňany (1922), maď. Malonya. Patrila tunajším, neskôr aj iným zemanom, od r. 1527 panstvu Topoľčianky.
Obec Tesáre nad Žitavou je doložená od r. 1075 ako Tazzar, neskôr Tessar (1209), Thescer (1275), Tesare (1773), Tesáre (1808), Tesáry (1929), Tesáre nad Žitavou (1948), maď. Taszár, Bartstaszár. Obec sa spomína v r. 1075, keď 20 popluží zeme, les, pasienky a 10 tesárskych domov dostalo opátstvo v Hronskom Beňadiku. Časť obce patrila hradu Tekov, od r. 1565 celá obec ostrihomskej kapitule.
Zelaz – osada sa spomína v r. 1209.
Pamiatkou v obci je pôvodne barokový kostol Zvestovania Panny Márie z roku 1763. V obci sa nachádza aj niekoľko kaplniek: sv. Kríža z roku 1841, Božského Srdca Ježišovho z roku 1994, sv. Vendelína z roku 1927, Sedembolestnej Panny Márie z konca 19. storočia. Vzácnou pamiatkou je gotický kostol sv. Juraja uvádzaný už v r. 1332. Medzi významne osobnosti patria Štefan Ambrózy-Migazzi (1869-1933), dendrológ a Jozef Mišák (1866-1939), záhradník.
 

Kontakt:

Obecný úrad, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany
Tel.: 037/642 69 17
Fax: 037/642 69 18
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Kaplnka

 


Arborétum Mlyňany