Slepčany


Obec Slepčany leží na nive a terase rieky Žitavy, ako i na Žitavskej a Hronskej pahorkatine. Územie má mierne zvlnený rovinný, až pahorkatinný ráz, ktorého výškové rozpätie je 150 – 210 m. n. m. Stred obce leží v nadmorskej výške 160 m. V katastri obce sa nachádza vodná nádrž, ktorá je lákadlom nielen pre rybárov, ale v lete poskytuje vhodné podmienky pre plávanie, resp. v zime pre korčuľovanie. Obec sa rozprestiera na rozlohe 935 ha s počtom obyvateľov 881.
Z hľadiska dopravnej dostupnosti je obec vzdialená 14 km od okresného mesta Zlaté Moravce. Leží na komunikácii spájajúcu Zlaté Moravce a Vráble, cez Tesárske Mlyňany (cesta II/511). Cez územie obce prechádza železničná trať 151 smer Zlaté Moravce – Vráble – Úľany nad Žitavou, so zastávkou v Slepčanoch.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1165, kedy sa najskôr pod menom Selepchen, neskôr Scelepchen, Scylipchen, Zelepchen, uvádza ako dar uhorského šľachtica beňadickému opátstvu. Pôvodne to boli to dve osady, ktorých obyvatelia sa v roku 1234 z bývalých kráľovských sluhov stali poddanými opátstva. V roku 1352 boli už osady pomenované na Slepčany a Malé Slepčany. V roku 1565 celá obec pripadla Ostrihomskej kapitule. V 17. storočí obec trpela tureckou expanziou – drancovaním, plienením i odnášaním obyvateľstva do zajatia. Obyvatelia Slepčian a okolitých obcí sa v roku 1652 zúčastnili spoločnej bitky na Veľkovozokanskom poli, v ktorej boli Turci porazení. Na pamiatku tejto udalosti tu dnes stojí pamätník „Lev“.
Medzi technické pamiatky patrí Züngov, postavený ostrihomskou kapitulou za účelom zavlažovania v roku 1911. Ide o jedinú technickú pamiatku Zástavnice na rieke Žitave, ktorá bola financovaná a vykonaná so štátnou podporou za účelom zavodnenia mikófalských a žitvaujfalušských lúk v roku 1911. Tzv. Szelepcsénske zdymadlo slúžilo na zavlažovanie priľahlých rolí, v prípade sucha a počas povodní na odvádzanie vysokej hladiny vôd. Počas 1. roku využívania stavby došlo k jej čiastočnému poškodeniu a oprave v roku 1912.
Dominantou v  obci je rímskokatolícky kostol zasvätený ku sv. Jánovi Nepomuckému. Medzi drobné sakrálne stavby, ktoré sa v obci nachádzajú patrí aj kaplnka sv. Urbana, ktorá sa nachádza na viniciach a kaplnka sv. Jozefa, ktorú dala postaviť Ostrihomská kapitula. Na počesť významného rodáka, bola v obci v roku 1995 na priečelí kostola, odhalená pamätná tabuľa miestnemu rodákovi Jurajovi Selepčénimu – Pohroncovi z príležitosti 400-tého výročia jeho narodenia.

Kontakt:
Obecný úrad, Hlavná 241, 951 52 Slepčany
Tel.: 037/788 40 32
Fax: 037/788 40 32
Web: www.slepcany.sk
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

SWOT analýza obce Slepčany


 


Kostol sv. Jána Nepomuckého
Zungov – technická pamiatka