Sľažany

Obec Sľažany (pôvodne dve obce - Horné a Dolné Sľažany) leží v severnej časti Žitavskej pahorkatiny doline Čerešňového potoka. Jej zemepisné súradnice sú 48°23'10" severnej zemepisnej šírky a 18°19'30" východnej zemepisnej dĺžky. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 213 m n. m. Rozloha katastrálneho územia obce je 1 627 ha. Cez obec pretekajú Čerešňový potok a potok Sucháň (Sľažiansky potok) prameniaci v oblasti Blažíkova. Oba sa spájajú v strede obce. Zásobované sú najmä dažďovými a snehovými vodami a v letných mesiacoch trpia nedostatkom vody, čo sa prejavuje najmä na Sucháni, ktorý v rokoch s nedostatkom zrážok úplne vysychá.
Obec leží v Nitrianskom kraji v blízkosti okresného mesta Zlaté Moravce, od ktorého je vzdialená 6 km. V obci je aj železničná zastávka, hoci osobná doprava z ekonomických dôvodov na tejto trati nie je zabezpečovaná.
Obec Sľažany vznikla 1. júla 1960 zlúčením samostatných obcí Horné a Dolné Sľažany. Každá z týchto obcí do uvedeného dátumu bola samostatnou správnou jednotkou s tým, že v historickom vývoji každá patrila pod iné panstvo. Prvá písomná zmienka o obci Dolné Sľažany pochádza z listiny ostrihomského arcibiskupstva z roku 1156 a o obci Horné Sľažany z roku 1379. Najvýznamnejšie rody, ktorým obce patrili boli Forgáčovci, Bodovkovci, a Jesenskovci.

Medzi kultúrne a historické pamiatky v obci patria:
rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice z r. 1777,
evanjelický kostol z r. 1862,
kaplnka sv. Jána Nepomuckého z r. 1797.Kontakt:
Obecný úrad, 951 71 Sľažany
Tel. č. 037/630 22 11
Web: www.slazany.perunhq.org
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

SWOT analýza obce SľažanyInformačná tabuľa o obci

 

 

Historický park s vchodom do podzemnej chodby

 

 

Rímskokatolícky kostol