Skýcov

Skýcov leží v eróznej zníženine severovýchodnej časti Tríbečských vrchov v pramennej oblasti prítokov Žitavy a Nitry. Nachádza sa v nadmorskej výške 480 m n. m. V chotári sa nadmorská výška pohybuje od 480 m n. m. do 687 m n. m. Obec sa nachádza na ceste Topoľčianky – Veľké Uherce s možnosťou odbočenia na Bošany. Topoľčianky ležia 11 km na juh od Skýcova, Veľké Uherce 17 km na sever a 9 km severozápadne je Ješkova Ves. Okresné mesto Zlaté Moravce je vzdialené 15 km. Obec sa rozprestiera na rozlohe 2 523 ha s počtom obyvateľov 1 025.
Prvá zmienka o obci pochádza z 13. storočia. Už v roku 1298 je doložená ako Skycheu, neskôr Zquiteu (1359), Skiczow (1773), Skycow (1808), po maďarsky Szkicó, od roku 1920 nesie názov Skýcov. K Skýcovu patrila i Inocentova Huta. Bola známa sklárňou, ktorá vznikla v 18. storočí. Osada i skláreň zanikli v 19. storočí. História obce je úzko spätá s hradom Hrušov. Mohutné zrúcaniny tohto hradu sa nachádzajú južne od Skýcova na Hrušovskej skale (498 m n. m.). Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1253. Má veľmi bohatú históriu, často menil majiteľov. So Živánskou vežou v Jedľových Kostoľanoch strážil cestu do údolia Žitavy i cestu pozdĺž Leveša. V 15. storočí sa majiteľmi hrušovského panstva stali Bebekovci. V roku 1492 darovali Hrušov aj s 11 osadami, teda aj so Skýcovom, Pavlovi zo Solčian. V 17. storočí sa Hrušov i s majetkom dostal do rúk Rákocziovcov. V 18. storočí sa Skýcov stáva majetkom grófskeho rodu Keglevichovcov a od roku 1812 ho vlastnila rodina Odescalchiovcov. V roku 1903 odkúpil skýcovské majetky arcivojvoda Augustín Habsburský a pripojil ich k svojmu panstvu v Topoľčiankach. V roku 1920 boli habsburské majetky zoštátnené.
V obci bolo silné ilegálne protifašistické hnutie, väčšina obyvateľov sa zúčastnila SNP. Vznikla tu partizánska jednotka, ktorá vybudovala opevnenia na prístupových cestách. Po ústupe povstania do hôr tu sídlili partizánske skupiny pod vedením kapitána Putilova, kapitána Maximova a majora Zoriča. V polovici februára sa časť týchto jednotiek prebila k Sovietskej armáde.
Významné pamiatky v obci :
Kaštieľ – rytiersky zámok
Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1809
Pamätník SNP
Pamätník obetí I. a II. Sv. vojny
Vápenné pece – technická pamiatka obce

Kontakt:
Obecný úrad, Školská 294, 951 85 Skýcov
Tel.: 037/634 62 16
Fax: 037/634 62 15
Web: www.skycov.sk
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.


 


Pohľad na obecKaštieľ