Nová Ves nad Žitavou

Nová Ves nad Žitavou leží na súmedzí Žitavskej a Pohronskej pahorkatiny, na nive rieky Žitavy. Rovinný a pahorkatý odlesnený chotár pokrývajú pririečne lúky (147 – 150 m. n. m.), šíre úrodné polia a svahy kopcov vysadené viničom (Jovka, 213 m. n. m.).Veľmi zaujímavé je aj pútnické miesto, ktoré obyvatelia obce nazývajú „Studnička“. Nachádza sa v údolí potoka Drevenica a jeho história siaha do konca 16. storočia. Obec sa rozprestiera na rozlohe 1 017 ha, s počtom obyvateľov 1 267.
Z hľadiska dopravnej dostupnosti je obec vzdialená od okresného a krajského mesta Nitra 30 km, Zlaté Moravce sú od obce vzdialené 15 km, Vráble 6 km a Levice 30 km. Obcou prechádza cesta II/511 spájajúca mestá Zlaté Moravce a Vráble. Okrem uvedenej komunikácie, cestnú sieť obce tvoria aj miestne komunikácie. Cez územie obce prechádza železničná trať 151 smer Zlaté Moravce – Vráble – Úľany nad Žitavou, Nové Zámky so zastávkou v Novej Vsi nad Žitavou.
Z historického pohľadu predchodkyňami Novej Vsi nad Žitavou bola prastará osada Jovka. Prvá písomná zmienka o prastarej Jovke pochádza z roku 1229. Nová Ves nad Žitavou sa prvý krát spomína v zachovanej listine z roku 1355. Osadu Jovka z roku 1332 pomenovali Jovka – Kostolná. Poukazuje to na významné postavenie historickej osady, v ktorej stál kostol (románsky kostolík, neskôr prestavaný do gotického slohu). Podľa záznamu z prvej písomnej zmienky z roku 1229 patrila komesovi Ivankovi a neskôr svätobeňadickému opátstvu. Po roku 1355 prináležala Forgáčovcom z Jelenca. Okrem tejto šľachtickej rodiny v 14. a 15. storočí patrila Matúšovi Čákovi z Trenčína a dostala sa do držby kráľa. Koncom 15. storočia spolu s niekoľkými okolitými obcami patrili svätobeňadickému kláštoru. V 16. a 17. storočí patrila pánom z Topoľčianok.
V obci sa nachádza barokový kaštieľ, ktorý dal začiatkom 18. storočia, postaviť gróf Jozef Brechtold. Prestavaný bol v 19. storočí. Ďalší neorokokový kaštieľ dal postaviť barón Jozef Seréni okolo roku 1800. Tretí kaštieľ v roku 1872 dal postaviť zemepán Ján Klobušický (poslanec kráľovského parlamentu). Kaštieľ bol postavený v neoklasicistickom slohu a obklopoval ho rozsiahly park. Z exotických stromov sa medzi vzrastom najvyššie zaraďovalo Ginko dvojlaločné, nachádzali sa tu stromy Tisovca dvojradového, Borievky virgínskej. Bolo tu možno obdivovať platany a tulipánovníky. Celý park mal rozlohu 6,6 ha.
V západnej časti novoveského chotára, uprostred úrodných polí pomenovaných Konopnice a Chrástočky, sa rozprestiera pútnický areál zasvätený Panne Márii Kráľovnej. Nad potokom Drevenica je vybudovaný Turecký most ako jedinečná architektonická pamiatka z 15. storočia. Dominantou v obci je tiež rímskokatolícky kostol sv. Tomáša Becketa z r. 1789. V obci sa tiež nachádza niekoľko sôch a krížov. Najznámejšie sú Kríž na Hrádku, Kríž na Pasienkoch, Kríž na Jovke, Socha sv. Floriána (vinice, most cez Žitavu), Socha Najsvätejšej Trojice (cesta do Vrábel).


Kontakt:
Obecný úrad, Hlavná 76, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Tel.: 037/788 48 95
Fax: 037/78843 01
Web: www.novavesnadzitavou.ocu.sk
e-mail: www.novavesnadzitavou.ocu.sk

 

SWOT analýza obce Nová Ves nad Žitavou 


KaštieľTurecký most