Nevidzany

951 62 , okr. Zlaté Moravce

fax.,tel.: 037/6343221, e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

 

_________________________________________________________________

 

 

 

Starosta obce: Jozef Kováč

 

 

Prvá písomná zmienka o obci je z roku: 1113

Počet obyvateľov: 606

Výmera katastrálneho územia: 1026 ha

 

 

Obec Nevidzany stojí na sútoku potokov Širočina a Eger, tak ako sa po prvýkrát spomína v listine Zoborského opátstva pod názvom Newic z roku 1113.

Najstaršie vydokladované stopy osídlenia (podľa nálezov Archeologického ústavu SAV Nitra) siahajú do staršej doby kamennej – paleolitu a neskôr do mladšej a neskorej doby kamennej, kedy veľmi dobré pôdne podmienky a lesy bohaté na lovnú zver sem priviedli prvých poľnohospodárov, ktorí tu zostali až dodnes.
    V roku 1229 sa obec uvádza ako Nywg a 1234 ako Nyweg. Od roku 1403 až do roku 1559 obec postupne vlastnili Ján Pobora z Ďúradu, Michal Bučanský, rod Lévayovcov, rod Bogyanovcov neskôr vlastníctvo prebral rod Buchany a Dobó. V roku 1570 sa obec skladala pravdepodobne z dvoch samostatných častí a musela čeliť nájazdom Turkov, ktorí ju v rokoch 1559-1634 niekoľkokrát opätovne vyplienili. V priebehu 16. a 17.stor v dôsledku expanzie Turkov, protihabsburských povstaní a reformácie tunajšie zdecimované obyvateľstvo katolíckeho vierovyznania prijalo kalvinizmus. V roku 1716 sa obyvatelia Nevidzian opätovne obrátili na katolícku vieru na pamiatku tejto udalosti bol i miestny kostol zasvätený obráteniu sv. Pavla apoštola. V roku 1943 bol vybudovaný nový kostol, ktorý je tak ako pôvodný zasvätený obráteniu sv. Pavla apoštola.

Na bohatú poľnohospodársku činnosť v obci poukazuje i obecná pečať z 18. storočia, ktorej symboly boli prenesené i do dnešného erbu obce, na ktorom sa nachádza v modrom štíte lemeš, vedľa neho bič, pod nimi dva strapce hrozna a brány. Dnešná obec má 609 obyvateľov a 297 domových čísel.

    Občania obce si svojpomocne v r. 1995 vybudovali kaplnku sv. Urbana a v obci sa v areáli miestneho kostola nachádza i prekrásna Kaplnka Lurdskej Panny Márie.

Za posledné roky sa v obci zvýšila životná úroveň i vybudovaním celoobecného vodovodu a plynofikácie celej obce. V súčasnosti sa v obci buduje kanalizačná sieť a čistička odpadových vôd. Obchodnú sieť v obci tvorí predajňa rozličného tovaru Jednota, predajňa potravín a miestne pohostinstvo.

V obci sa nachádza pošta, knižnica, kultúrny dom, poľovníkom slúži poľovnícka chata spolu so strelnicou, kde sa pravidelne každý rok konajú strelecké preteky. Pre športové akcie slúži futbalové ihrisko.

Mierne zvlnený pahorkovitý reliéf kultúrnej krajiny umožňuje nenáročné vychádzky do polí, vinohradov alebo zákutí vodnej nádrže, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti lesa, kde miestne poľovné združenie zriadilo danieliu oboru. Obec Nevidzany je súčasťou cykloturistických trás mikroregiónu „Požitavie-Širočina“.

 

SWOT analýza obce Nevidzany