Nemčiňany

Obec sa rozprestiera v severnej časti Pohronskej pahorkatiny v doline Rohožnického potoka. Obec sa nachádza vo výškovom rozpätí 190 – 340 m. n. m. Pestrá príroda zastúpená nielen kultúrnou krajinou s poliami, ale i lesným komplexom a vodnou nádržou umožňuje rozvinúť viaceré formy rekreácie, ako sú napríklad: vychádzky, turistika, zber lesných plodov, hubárčenie lov zveri nízkej i vysokej, rybolov, plávanie a v zimnom období beh na bežkách. Piesková baňa v juhovýchodnej časti územia poskytuje vhodné možnosti i pre študijné účely.
Obec sa rozprestiera na rozlohe 1 568 ha s počtom obyvateľov 710.
Z hľadiska dopravnej dostupnosti sa obec nachádza 12 km od okresného mesta Zlaté Moravce. Leží na ceste III. triedy spájajúcej Zlaté Moravce s Levicami.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1232, keď kráľ Ondrej II. činil svojou kráľovskou listinou obyvateľov obce Nenchez za svojích dvorníkov. V roku 1258 bola vlastníctvom zemanov. Najbohatšími zemianskymi rodmi v obci boli Gyuros a Dacso. V roku 1493 sa obec stáva vlastníctvom svätobeňadického kláštora. Od roku 1559 patrila ostrihomskej hlavnej kapitule a od roku 1634 obec slúžila ághovi Jussufovi. Koncom 17. storočia mal obec v držbe rod Kosztolányiovcov. Ondrej Kosztolányi dal v obci postaviť kaštieľ, ktorý bol ukončený v roku 1728. Súčasťou kaštieľa bol aj malý anglický park so vzácnymi drevinami.
Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Michala. Kostol je z historického hľadiska po Pribinovom kostole v Nitre a kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom jedným z najstarších kostolov v širokom okolí. S jeho stavbou sa začalo v prvej polovici 13. storočia a jeho románsku časť ukončili v roku 1249. Pôvodnú architektúru dotvára i drevená zvonica (so zvonmi z rokov 1868 – 1935), nachádzajúca sa v dolnej časti obce Nemčiňany. Ďalej sa v rámci obce nachádza rodinná hrobka zemianskeho rodu Kosztolányiovcov. V obci sa tiež nachádza pomník padlých vojakov z I. a II. svetovej vojny, ktorý bol slávnostne odhalený v roku 1946.

Kontakt:
Obecný úrad, 951 81 Nemčiňany 128
Tel.: 037/634 43 58
Fax: 037/634 42 32
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť. 

SWOT analýza obce Nemčiňany
Kostol sv. Michala archanjelaPomník padlým