Martin nad Žitavou

Obec Martin nad Žitavou a nachádza 0,5 km severozápadne od Zlatých Moraviec v centrálnej časti regiónu Horného Požitavia. Susednými obcami sú Hosťovce a Mankovce na severe, Sľažany na západe a Zlaté Moravce na východe. Obec leží v plytkej doline potoka Pelúsok v severovýchodnej časti Žitavskej pahorkatiny. Pahorkatinný stredne zvlnený reliéf dosahuje rozpätie 190-230 m n. m. Stred obce leží v nadmorskej výške 200 m. Obec sa rozprestiera na rozlohe 433 ha s počtom obyvateľov 520.
Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1272, kedy sa spomína ako Zenthmarthon. V roku 1332 sa stretávame s názvom obce Sanctus Martinus, v roku 1773 Svätý Martin, súčasný názov Martin nad Žitavou získala v roku 1964. Obec patrila k hradnému panstvu Jelenec, od 17. storočia pastvu Zlaté Moravce. V rokoch 1564 a 1663 – 1678 plienili v obci Turci. Obyvateľmi boli najmä roľníci i remeselníci, z ktorých vynikali najmä hrnčiari.
K historickým pamiatkam v obci patrí rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Martinovi. Donátorom tejto neskorobarokovej stavby bol v r. 1792 gróf Krištof Migazzi. Zvláštnosťou tohto kostola je, že nemá vežu, čím sa zaradil medzi ojedinelé pamiatky tohto druhu s touto zvláštnosťou. Ľudová povesť hovorí „veža bola postavená zo syra a preto ju vrabce vyzobali“. Pri kostole sa nachádza cintorín a na jeho okraji bola postavená murovaná zvonica, do ktorej osadili zvony.

Kontakt:
Obecný úrad, 953 01 Martin nad Žitavou 130
Tel.: 037/642 25 45
Fax: 037/642 25 45
Web: www.martinnadzitavou.sk
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

 

SWOT analýza obce Martin nad Žitavou

Pohľad na obecKostol sv. Martin