Mankovce

Obec Mankovce leží v severovýchodnej časti Žitavskej pahorkatiny v doline potoka Stránka. Jej zemepisné súradnice sú 48°25'43" severnej zemepisnej šírky a 18°19'45" východnej zemepisnej dĺžky. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 230 m n. m. Rozloha katastrálneho územia obce je 423,8 ha.
Obec leží v Nitrianskom kraji v severozápadnej časti okresu Zlaté Moravce. Severnú hranicu tvorí katastrálne územie Zlatno, východnú Lovce, južnú Hosťovce a Martin nad Žitavou a juhozápadnú Veľčice. Od okresného mesta je vzdialená 8 km. Najbližšia železničná zastávka je vzdialená približne 8 km a nachádza sa v meste Zlaté Moravce.
Prvá písomná správa o obci je z roku 1344, kedy obec patrila zemanom. Postupne sa názvy obce menili nasledovne: v roku 1388 sa obec premenovala na Maykov, v roku 1393 na Maykwoch, v roku 1773 na Mankocs, Mankowitz, Mankovcze, v roku 1786 na Mankovcz, Mankowcze, v rokoch 1863 – 1913 na Mankóc a od roku 1920 je platný názov obce Mankovce.
Od roku 1388 bola obec vlastníctvom zemanov z Tvrdomestníc.V roku 1394 obec bola prepadnutá a vyrabovaná. V roku 1401 obec dostal rod Forgáchovcov a od roku 1406 k obci patrí aj osada Stráňa. Od roku 1547 vlastnil obec rád Pavlínov, ktorých príchod priniesol postupné zveľadenie obce. K jestvujúcemu kostolu pristavili záchristiu a kláštor ako i správnu budovu. V roku 1536 bol postavený Podhájsky mlyn, ktorý mlel aj pre okolité obce. V rokoch 1573 až 1673 obec aj okolie ovládali Turci. V roku 1720 bol v obci postavený aj druhý vodný mlyn a v roku 1786 zriadená škola. Približne v roku 1837 na pomedzí Mankoviec a Zlatna bola zriadená skláreň a následne asi v roku 1876 fabrika na výrobu tehly, krytiny a dlaždíc.
Medzi historické, religiózne a kultúrne pamiatky v obci patria:
rímskokatolícky kostol, zasvätený Panne Márii Ružencovej,
kaplnky zasvätené P. Márii,
pamiatkovo chránená lipa, ktorej vek sa odhaduje asi na 300 rokov,


Kontakt:
Obecný úrad, 951 91 Mankovce 101
Tel. č. 037/634 72 21
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

SWOT analýza obce Mankovce


 Pohorie Tríbeča chrániace obec


 

 

Vstup do obce

 

 


 

Kaplnka