Malé Vozokany

Obec Malé Vozokany sa nachádza v severnej časti Podunajskej pahorkatiny, na Hronskej pahorkatine, v doline vodného toku Širočina a jeho prítoku Rohožnica. Reliéf tvorí mierne zvlnená poľnohospodársky obrábaná pahorkatina s výškovým rozpätím 170 – 210 m. n. m., stred obce leží v nadmorskej výške 179 m. n. m. Obec sa rozprestiera na rozlohe 586 ha s počtom obyvateľov 306
Z hľadiska dopravnej dostupnosti sa obec nachádza 8 km južne od okresného mesta Zlaté Moravce. Komunikáciou III. triedy, ktorá prechádza priamo cez obec je spojená s mestami Zlaté Moravce a Vráble.
Prvé písomné zmienky o obci Malé Vozokany pochádzajú z 13. – 19. storočia. Prvá písomná zmienka je z čias panovania Ondreja II. kde je uvedený názov obce „Wezeken“ a listina uvádza, že obec patrila opátstvu v Svätom (Hronskom) Beňadiku (r. 1209). Začiatkom 14. storočia boli majetkom Matúša Čáka, neskôr mnohé z nich sa stali majetkom gýmešských Forgáčovcov alebo hrušovského hradu. V 16. – 17. storočí Malé Vozokany trpeli tureckou expanziou – drancovaním, plienením i odnášaním obyvateľstva do zajatia. Obyvatelia obcí sa v roku 1652 zúčastnili spoločnej bitky na Veľkovozokanskom poli, v ktorej boli Turci porazení. Na pamiatku tejto udalosti tu dnes stojí pamätník „Lev“.
V obci Malé Vozokany sa nachádza barokový kaštieľ z roku 1710. Dolný (Bacskadyho, potom Botkov) kaštieľ v roku 1710 dala postaviť župa podžupanovi, posledným bol v roku 1755 – 1760 Pavol Bacskády. Kaštieľ v roku 1847 bol predaný rodine Botkovcov, ktorí ho renovovali a v jeho okolí dali vysadiť park. Na miestnom cintoríne sa tiež nachádza gotická hrobka rodiny Botkovcov, ktorá bola postavená v roku 1903 – 1904 a je zmenšenou kópiou Weissenbach an der Tristing v dolnom Rakúsku. Druhý kaštieľ (miestny názov „Horný kaštieľ“), ktorý sa nachádza v Malých Vozokanoch bol postavený v roku 1904 v štýle francúzskeho baroka 17 storočia. Zaujímavou dominantou obce je barokový kostol, postavený v roku 1752, ktorý bol zasvätený sv. Anne. Pod kostolom sa nachádza rodinná krypta rodiny Bacskady. Kostol bol v 18. a 19. storočí niekoľkokrát zrekonštruovaný. Ďalej sa v obci nachádzajú drobné sakrálne stavby.

Kontakt:
Obecný úrad, 951 82 Malé Vozokany 46
Tel.: 037/643 23 09
Fax: 037/643 21 32
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.


 

SWOT analýza obce Malé Vozokany

Pohľad z výšky
Kaštieľ