Machulince

Obec Machulince leží na rozhraní provincií Západných Karpát (z východu ju ohraničuje Pohronský Inovec, zo severozápadu Tríbeč) a Západopanónskej panvy, ktorá je v tejto oblasti reprezentovaná Podunajskou nížinou. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 230m n. m. Obcou preteká rieka Žitava, najväčší ľavostranný prítok rieky Nitry. Obec sa rozprestiera na rozlohe 1 632 ha s počtom obyvateľov 1 038.
Dopravná poloha obce je v rámci regiónu celkom dobrá. Obec leží v bezprostrednom zázemí okresného mesta Zlaté Moravce (od centra mesta je vzdialená 4 km). Okrajom Machuliniec prechádza cesta II. triedy č. 511 a cez Zlaté Moravce je napojená na medzinárodnú cestu prvej triedy E 571. Železnica obcou priamo neprechádza, najbližšia železničná zastávka je v okresnom meste kadiaľ prechádzajú trate č. 141 Leopoldov – Zlaté Moravce – Kozárovce a č. 151 Nové Zámky – Zlaté Moravce.
Prvá písomná zbierka o obci pochádza z roku 1275, kedy sa obec uvádza pod menom Mohala. V tomto roku uhorský kráľ Ladislav IV. (1272 – 1290) daroval obec hradu Tekov. Neskôr bola obec majetkom Beňadického opátstva a od roku 1388 patrila pod hrad Hrušov.
Pamiatky v obci:
kostol Božieho srdca


Kontakt:
Obecný úrad, Hlavná 115, 951 93 Machulince
Tel.: 037/630 17 22
Fax: 037/630 17 22
Web: www.machulince.sk
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

 

SWOT analýza obce Machulince
Pohľad z výšky

 
Kostol Božieho srdca