Lovce

Lovce ležia v severovýchodnej časti Žitavskej pahorkatiny v doline potoka Bolkov a na južných svahoch Tríbečských vrchov. Stred obce má nadmorskú výšku 275 m n. m., chotár 220 – 600 m n. m. V južnej časti sú miestami zvyšky dubového a agátového lesa, v severnej časti je listnatý les (dub, cer, breza, hrab, buk – miestami smrek). Obec sa rozprestiera na rozlohe 1 018 ha s počtom obyvateľov 685.
Obec Lovce sa prvýkrát spomína v roku 1323 ako Vlog, neskôr Looch (1342), Wlyugh (1343), Loch (1388), Lowcze (1773), Lovce (1920), maď. Lóc. Patrila zemianskej rodine, v roku 1343 panstvu Hrušov, neskoršie panstvu Topoľčianky.
 Do chotára siaha Zubria zvernica založená v roku 1958. Jej poslaním bolo prispieť k záchrane Zubra hôrneho pred vyhynutím, pretože v čase jej vzniku žilo na celom svete iba 150 jedincov tohto druhu. Zubria zvernica má výmeru 140 ha, z toho vlastné chovateľské jadro má výmeru 27 ha, zostávajúcu časť zvernice zaberá ochranné pásmo.
Pamiatky:
- rímskokatolícky kostol
- dve prícestné kaplnky

Kontakt:
Obecný úrad, 951 92 Lovce 22
Tel.: 037/634 82 25
Web: www.lovce.estranky.sk
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.


 

SWOT analýza obce Lovce

 


Zubria obora