Ladice

Prvá písomná správa o obci je z roku 1075, kedy sa obec spomína ako majetok ostrihomského arcibiskupstva v podobe Lenduch, Leduch. V roku 1353 sa obec spomína ako Maior, Minor Lendeche. Pôvodné obyvateľstvo nahradili Sikulovia (maď. Székely). Obec ležiaca bokom od hlavnej komunikácia bola vlastne po celý čas svojho trvania vydaná na milosť či nemilosť vojskám dobývajúcim hrad Gymes. Chotár obce delil na dve časti potok Drevenica: jedna časť patrila do Nitrianskej stolice, druhá časť do Tekovskej stolice. Preto boli obidve časti po stáročia osobitne spravované. V 18. stor. boli zlúčené a celá obec sa začlenila do Nitrianskej stolice, v 19. stor. zasa do Tekovskej stolice. V roku 1777 sa obec uvádza v podobe Ladicze, neskôr Lédecz, Bárslédecz a Ladice. Posledný názov sa zachoval dodnes.

Obyvatelia obce sa hlásili ku rímsko – katolíckemu vyznaniu. Pôvodný kostol bol postavený pravdepodobne na konci 13. stor. alebo na začiatku 14. stor. Neskôr bola stavba upravená aj na obranné účely z obavy pred Turkami. Turci kostol v roku 1573 podpálili, zničili a obrancov pobili. Rímskokatolícky kostol Všechsvätých bol obnovený v barokovom slohu a následne zrenovovaný v roku 1790. Opravy a nová maľba sa datujú na začiatok 20. storočia a ďalšie úpravy interiéru sú z roku 1970. Kostol je jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Najvzácnejšou pamiatkou kostola je gotický zvon s nápisom a letopočtom 1315.

Medzi ďalšie historické a kultúrne pamiatky v obci patria:

  • lurdská jaskyňa, ktorá je vstavaná do múra, ktorý sa nachádza okolo kostola. Jaskyňa pochádza zo 60. rokov 20. stor. a je v nej umiestnená socha lurdskej Panny Márie, ako aj tabula s menami obetí I. a II. svetovej vojny,

  • rímskokatolícka fara v areály, ktorej sa nachádza aj budova starej katolíckej školy. V obci bola škola už v 16. storočí. Stará budova školy postavená v roku 1800 slúži ako múzeum s mnohými historickými pamiatkami z obce a okolia,

  • ľudové domy z nepálených tehál,

  • na dolnom konci obce sa nachádza zvyšok kamenného štvorcového stĺpa, pravdepodobne pamätníka, na ktorom bol vraj osadený liatinový stĺp. Pamätník podľa miestnej tradície pochádza z tureckých čias a bol postavený na pamiatku nitrianskeho kanonika a jeho družiny, ktorých na tomto mieste zavraždili Turci,

  • na vinohradníckom kopci na Tekovskej strane sa nachádza kamenná socha sv. Urbana z roku 1834 osadená na vysokom zbiehavom stĺpe,

  • Božia muka vo viacerých častiach obce.

 

 

Kontakt:

Obecný úrad v Ladiciach, Hlavná 219, 951 77 Ladice

Tel. č. 037/631 71 21

Web: www.ladice.sk

e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

 

SWOT analýza obce Ladice