Kostoľany pod Tríbečom

 

Starosta: Mária Segíňová

Sídlo: Obecný úrad, Kostoľany pod Tríbečom 70, 951 77 Kostoľany pod Tríbečom

Kontakt:
tel.: 037/631 72 01
fax: 037/631 72 01
mobil: 0917 859 388
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
           E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
web: www.kostolanypodtribecom.obceinfo.sk

Kód obce: 500429
IČO: 00308129
Počet obyvateľov: 358
Rozloha katastra: 2 212 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1 113

Obec Kostoľany pod Tríbečom leží v severnej časti Žitavskej pahorkatiny v úzkej doline potoka Drevenica. Jej zemepisné súradnice sú 48°24'55" severnej zemepisnej šírky a 18°14'38" východnej zemepisnej dĺžky. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 245 m n. m. Rozloha katastrálneho územia obce je 2 212 ha.
Prvá písomná zbierka o obci pochádza z roku 1113, kedy ich spomína druhá zoborská listina ako majetok kláštora sv. Hypolita. Názov obce pochádzajúci z roku 1850 bol Ghymes – Kosztolan. Neskôr sa v roku 1869 zmenil na Ghimes – Kosztolán, v 1890 na Ghymes – Kosztolány, v 1921 na Gýmešské Kostolany a od 1950 sa používa názov Kostoľany pod Tríbečom.
Kultúrnohistorickou i stavebnou dominantou obce je kostolík zasvätený svätému Jurajovi. Je to jedna z najstarších funkčných sakrálnych stavieb na Slovensku. Podľa legendy, bol postavený ako prejav vďaky Rímskymi legionármi vyznávajúcich kresťanstvo, za zázračné víťazstvo nad nepriateľskou presilou. Jeho kultúrna hodnota sa znásobuje uchovanými nástennými maľbami - freskami. Predrománska stavba pochádza z 10.storočia, mala dva základné priestory - presbytérium a loď. Kostol bol prestavaný v 13. storočí a bol rozšírený o vežu. V 16.storočí vyhorel a v 17.storočí ho opravili. V roku 1721 bola odstránená drevená povala lode kostola a nahradená bola štukovou výzdobou. Posledné úpravy kostola boli v 20. storočí, ktoré však nezodpovedajú požiadavkám pamiatkovej starostlivosti a znižujú umeleckohistorickú hodnotu tejto vzácnej stavebnej pamiatky. V súčasnosti prebiehajú archeologické práce vyhodnotenie ktorých nie je ešte ukončené. Kostol bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Medzi ďalšie historické pamiatky a náleziská v obci patria archeologické lokality so zvyškami hradísk:
na vrchu Lysec, hallštattské
na vrchole Veľkého Tríbeča, pravdepodobne keltské,
na vrchu Ploska.
Uvedené lokality sú v súčasnosti málo preskúmané a čakajú na ďalší archeologický výskum, ktorý objasní ďalšiu časť našej histórie.


SWOT analýza obce Kostoľany pod Tríbečom 

Kostol sv. Juraja

 

Interiér kostola sv. Juraja