Jedľové Kostoľany


Starosta: Dušan Kazimír

Sídlo: Obecný úrad, 297, 951 96 Jedľové Kostoľany

Kontakt:                             
tel.: 037/633 82 25
fax: 037/633 82 15
mobil: 0903 215 098
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
           E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
 web: www.jedlovekostolany.sk

Kód obce: 500364
IČO: 00308064
Počet obyvateľov: 925
Rozloha katastra: 2 927 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1 075

Obec Jedľové Kostoľany, ležiaca v kotline otvorenej na juh, zo všetkých strán obklopená vrchmi a kopcami, ktoré sú súčasťou Tríbeča a Pohronského Inovca. Obec, a najmä okolitá príroda, bohatá na faunu a flóru, vždy lákala návštevníkov z blízkeho okolia. Dôkazom sú aj spomienky básnika Janka Kráľa z častých návštev krásnej prírody, doložené veršami. Obcou prechádza Ponitrianska magistrála, ktorá prepojením na ďalšie značkované turistické trasy poskytuje rozsiahle turistické možnosti.
Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1075. Archeologické nálezy sú dokladom, že tu bolo osídlenie v mladšej dobe rímskej. K obci sa druží 12 osád a jedna samota. Obyvatelia obce a spomínaných osád sa od nepamäti zaoberali roľníctvom a chovom hospodárskych zvierat. Obec sa spomína v roku 1217, od roku 1388 patrila do panstva hradu Hrušov. V súvislosti s hradom Hrušov je spomínaná zrúcanina veže nazývaná Živánska veža alebo Zbojnícka turňa. Bola predochranou hradu na c
este z Pohoria do údolia Žitavy. Mala kruhový tvar, stojí na skalnom brale. V 15. storočí plnila úlohu colnice. Zrúcanina severného múru výšky asi 14 m stojí dodnes asi 1 km juhovýchodne od obce.
Poloha obce a cesta vedúca z Pohronia na dolné Požitavie umožňovali vyberať tu mýto a to pravdepodobne ešte v 15. storočí. V roku 1536 bol v obci pivovar. V roku 1537 dostal Alexander Thurzo právo ťažiť zlato a drevo z miestnych zdrojov. Pokus o ťažbu zlata bol potom obnovený v 19. storočí, ale bezvýsledne. Na ťažbu hnedého uhlia získali v roku 1859 viedenskí bratia Kresovci kutacie právo. Po viacerých zmenách majiteľom bola v roku 1894 založená akciová spoločnosť „Viktória“. Ťažba sa oživila, na po ďalších zmenách majiteľov fi Baťa ťažila uhlie až do roku 1949, kedy bola ťažba zastavená.K pamätihodnostiam obce patrí kostol. Prvý kostol Všechsvätých bol postavený pred rokom 1332. Zmienka je aj o fare z tohto obdobia. Neskôr k farnosti patrili aj okolité obce. Kostol bol v roku 1734 obnovený a v roku 1797 rozsiahle prestavaný. Pred farou sa nachádza socha Svätého Jána Nepomuckého, postavená pred smrťou farára Lackoviča v roku 1823, ktorý ju dal vyhotoviť.
K pamätihodnostiam obce patrí kostol. Prvý kostol Všechsvätých bol postavený pred rokom 1332. Zmienka je aj o fare z tohto obdobia. Neskôr k farnosti patrili aj okolité obce. Kostol bol v roku 1734 obnovený a v roku 17
97 rozsiahle prestavaný. Pred farou sa nachádza socha Svätého Jána Nepomuckého, postavená pred smrťou farára Lackoviča v roku 1823, ktorý ju dal vyhotoviť. bec má v súčasnosti poľnohospodársky charakter, no tento sa vytratil z osád obce. Z rôznych príčin sa tieto premenili na chalupárske usadlosti.
Obec má v súčasnosti poľnohospodársky charakter, no tento sa vytratil z osád obce. Z rôznych príčin sa tieto premenili na chalupárske usadlosti.