Hosťovce


Starosta: Peter Belica

Sídlo: Obecný úrad, Hosťovce 49, 951 91 Hosťovce

Kontakt:                             
tel.: 037/634 52 28
fax: 037/634 52 28
mobil: 0905 517 533
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
web: www.hostovce.estranky.sk

Kód obce: 500305
IČO: 00308005
Počet obyvateľov: 770
Rozloha katastra: 1 624 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1 209

Obec Hosťovce leží približne 5 km na západ od Zlatých Moraviec, na strednom toku potoka Pelúsok v nadmorskej výške asi 216 m nad morom, medzi pohorím Tríbeč a Pohronský Inovec. Cez obec tečie potok Bolkov.
Prvá písomná zmienka o obci Hosťovce je z roku 1209. Obec sa spomína ako majetok opátstva vo Svätom Beňadiku pod menom Gesteuge. V roku 1232 vyňal kráľ Ondrej II. obec Questa (latinský názov) spod hradnej podriadenosti a pripojil ju medzi svojich zvolenských devorníkov. V roku 1323 je znovu majetkom benediktinského opátstva a v roku 1386 sa stáva obec pod menom Kestog majetkom hradu Gýmeš. V roku 1486 sa spomína obec pod menom Hestheolcz.
Geologický podklad chotára sa skladá prevažne z andezitových tufov po sopečnej činnosti Pohronského Inovca. Z genetických pôdnych typov prevládajú hnedozeme. Hosťovce patria do miernej klimatickej oblasti s priemernou ročnou teplotou okolo 10 °C. Priemerný ročný úhrn zrážok predstavuje okolo 630 až 750 mm. Podľa úrodnosti patrí kataster obce do stredne úrodných pôd. V stupni obilných polí a okopanín sa darí u nás všetkým známym kultúrnym rastlinám.
Pečať obce pochádza z roku 1733, na ktorej je znázornený na štíte medzi čerieslom a lemešom z pažite vyrastajúci klas.
Ako umelecké pamiatky sú evidované Mariánsky barokový stĺp a kostol Povýšenia Svätého Kríža.

 


 

Pohľad na obec