Čierne Kľačany

 

Starosta: Ing. Milan Švec, PhD.

Sídlo: Obecný úrad, Mlynská 2/66, 953 05 Čierne Kľačany

Kontakt:                             
tel.: 037/630 62 12, 037/630 62 96
fax: 037/630 62 96
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
           E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
 web: www.cierneklacany.sk

Kód obce: 500151
IČO: 00307858
Počet obyvateľov: 1 102
Rozloha katastra: 1 098 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1 209

Čierne Kľačany ležia v severnej časti Podunajskej pahorkatiny zastúpenej Hronskou pahorkatinou, v tesnej blízkosti Pohronského Inovca. Výškové rozpätie v obci je 180 – 500 m. n. m., stred obce leží v nadmorskej výške 195 m n. m. Katastrálnym územím preteká vodný tok Širočina. Južne od intravilánu obce sa do neho vlieva potok Bočovka. Obec sa rozprestiera na rozlohe 1 098 ha s počtom obyvateľov 1 118.
Z hľadiska dopravnej dostupnosti je obec vzdialená od okresného mesta Zlaté Moravce 4 km smerom na juhovýchod. Okrajom obce prechádzajú cesty III. triedy spájajúce Zlaté Moravce s Vrábľami a Zlaté Moravce s Levicami cez Mochovce, ako i železnica v smere Zlaté Moravce – Kozárovce.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1209, keď sa obec uvádza ako súčasť donácií svätobeňadickému opátstvu zapísanej pod názvom „Villa Chelecen“. Na toto obdobie staroslovienskej kultúry sa viaže aj významná kultúrna archeologická pamiatka „Čiernokľačianska Pyxida“. Je to umelecko-remeselné dielo, nádobka oválneho tvaru, rezaná zo slonoviny po IV. stor. n. l. Pôvodne slúžila ako šperkovnica. V tejto funkcii sa najpravdepodobnejšie dostala aj s veľkomoravskou misiou Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, už či ako schránka alebo dar cisára Michala III. Rastislavovi. Jej nález v Čiernych Kľačanoch (r. 1974) však dokladá, že sa s touto oblasťou spája cesta, miesto alebo dočasný pobyt misie, prípadne Metodových žiakov, ktorí po r. 885 museli opustiť Nitru. V r. 1301-42 sa obec uvádza ako Kelechen. Stala sa záujmovou oblasťou majetkov a území Matúša Čáka, potom na dlhé desaťročia majetkom blízkych gýmešských Forgáčovcov, ktorí si tu zriadili po r. 1386 Mýtnu stanicu na výber poplatkov. Turci v roku 1573 vypálili Čierne Kľačany vtedy známe ako Fekete Kelechen.
Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Krista Kráľa, pôvodne barokový z roku 1777.
Pôvodnú architektúru obce dotvárajú aj drobné sakrálne stavby, medzi ktoré patrí kaplnka sv. Urbana na viniciach, božia muka so sochou sv. Urbana vo viniciach.

 
SWOT analýza obce Čierne Kľačany

 


Pohľad na obec


Súsošie sv. Cyrila a Metoda