Červený Hrádok

 

Starosta: Bohumír Šabík

Sídlo: Obecný úrad, 193, 951 82 Červený Hrádok

Kontakt:                             
tel.: 037/634 22 46, 037/634 21 20
fax: 037/634 22 46
mobil: 0905 501 458
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
web: www.cervenyhradok.sk

Kód obce: 555916
IČO: 00656127
Počet obyvateľov: 417
Rozloha katastra: 550 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1 386

Obec Červený Hrádok sa nachádza v jednom z najsevernejších výbežkov Podunajskej nížiny, ako časť horného Požitavia v doline potoka Širočina. Leží východne od rieky Žitavy na Pohronskej sprašovej pahorkatine. Chotár obce sa nachádza v nadmorskej výške v rozpätí 170 až 220 m. n. m., stred obce je v nadmorskej výške 183 m. n. m. Obec sa rozprestiera na rozlohe 550 ha s počtom obyvateľov 417. Z hľadiska dopravnej dostupnosti je obec vzdialená asi 11 km od okresného mesta Zlaté Moravce a 25 km východne od krajského mesta Nitry. Komunikáciou III. triedy, ktorá prechádza priamo cez obec je spojená s mestami Zlaté Moravce a Vráble.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1386, kedy sa v maďarskom tvare Verusvar (Červený hrad) uvádza v latinskej listine, ako súčasť gýmešského panstva, ktorého majiteľom boli Forgáčovci. Červený Hrádok zostal súčasťou majetkovej držby Forgáčovcov aj počas 17. a zväčša 18. storočia. Obyvatelia Červeného Hrádku sa v tomto období zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom – pestovaním obilia a tiež chovom hospodárskych zvierat (osobitne sa v prameňoch spomínajú ošípané a ovce). Historické pramene spomínajú aj včelárstvo a dokladajú tiež existenciu malých vinohradov v chotári.
Dominantou v  obci je rímskokatolícky neoklasicistický kostol sv. Juraja z roku 1902. Zaujímavými sú aj drobné sakrálne stavby, ako sú socha sv. Urbana nachádzajúca sa vo viniciach, socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1820 postavená pri cintoríne a socha sv. trojice z roku 1894, ktorá sa nachádza v centre obce.


SWOT analýza obce Červený Hrádok

 


Letecká snímkaKostol sv. Juraja