Čaradice

 

Starosta: Vladislav Uličný

Sídlo: Obecný úrad, Čaradice 157, 953 01 Čaradice

Kontakt:                             
tel.: 037/630 52 23, 037/630 53 53
fax: 037/630 52 23
mobil: 0908 780 745
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
           E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
web: www.caradice.sk

Kód obce: 500127
IČO: 00307823
Počet obyvateľov: 520
Rozloha katastra: 1 785 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1 209

Obec Čaradice leží na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Západných Karpát. Zo severu je chránená masívom Pohronského Inovca. Jej zemepisné súradnice sú 48°22'48" severnej zemepisnej šírky a 18°25'07" východnej zemepisnej dĺžky. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 240 m n. m. Rozloha katastrálneho územia obce je 1 784,9 ha, pričom jeho väčšina sa rozprestiera na južnej strane masívu Veľkého Inovca a časť leží v Hronskej pahorkatine. Cez obec preteká Čaradický potok, ktorý je zásobovaný najmä dažďovými a snehovými vodami. V letných mesiacoch býva hladina potoka veľmi nízka.
Obec leží na rozhraní Nitrianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja v blízkosti okresného mesta Zlaté Moravce, od ktorého je vzdialená 10 km. V jej bezprostrednej blízkosti (cca 0,5 km) prechádza medzinárodná cesta prvej triedy E 571. Najbližšia železničná zastávka je vzdialená približne 5 km a nachádza sa v obci Hronský Beňadik.
Prvá písomná zbierka o obci pochádza z roku 1209, kedy obec patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku. V roku 1326 už patrila zemanom z Čaradíc, v roku 1386 panstvu Jelenec a koncom 17. storočia panstvu Migazziovcom v Zlatých Moravciach. V roku 1618 obec ovládli Turci. V 19. storočí bola v obci zriadená papiereň a skláreň. Pôvodný názov obce pochádzajúci z roku 1209 bol Charat. Neskôr sa v roku 1326 zmenil na Chorad, v 1773 na Cšaradicze, v 1920 na Čaradce a od 1927 sa používa názov Čaradice.
Medzi kultúrne a historické pamiatky v obci patria:
rímskokatolícky kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov postavený v r. 1946-49,
trojičný klasicistický stĺp z r. 1910,
Mariánsky stĺp z r. 1914,
Socha sv. Vendelína z r. 1914,
pamätná tabuľa padlým počas I. svetovej vojny umiestnená v kostole,
zachovalý ľudový odev.


SWOT analýza obce Čaradice
Pohľad na obec

 

 

Rímskokatolícky kostol