Beladice

Starosta: Miroslav Lisý

Sídlo: Obecný úrad, Gaštanová 167, 951 75 Beladice

Kontakt:                             
tel.: 037/633 02 92
fax: 037/633 02 27
mobil: 0905 288 513
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
web: www.obecbeladice.szm.sk

Kód obce: 500062
IČO: 00307769
Počet obyvateľov: 1 589
Rozloha katastra: 2 241  ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1 156

Obec leží vo východnej časti Žitavskej pahorkatiny, v doline potoka Drevenica a na jeho sútoku, ktorým je Čakýnsky potok. Obec sa nachádza v nadmorskej výške 170 m n. m. Rozloha katastrálneho územia obce je 2 241 ha, pričom ho tvoria ho štyri časti:
   - Beladice

    - Malé Chrášťany
    - Pustý Chotár
    - Veľké Chrašťany

Obec sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji v blízkosti okresného mesta Zlaté Moravce, od ktorého je vzdialená 10 km. V súčasnosti má 1 525 obyvateľov. Vznikla zlúčením štyroch obcí v roku 1976 (Veľké Chrášťany, Malé Chrášťany, Beladice a Pustý Chotár).

Prvá písomná zmienka o obci Veľké Chrášťany pochádza z roku 1355. Pri skúmaní pôvodu názvu obce Veľké Chrášťany sa prichádza poznatku, že názov pochádza od slova chrasť vo význame chrastie, krovie, húština. Medzi významné pamiatky, ktoré sa dodnes zachovali v tejto časti, patrí kaštieľ. Staršiu kúriu nechala prestavať na kaštieľ Terézia Maloňaiová začiatkom 19. storočia. Na južnej strane kaštieľa bol pribudovaný prístrešok, ktorý slúžil ako oddychové miesto v letnom období. Nachádzal sa v tieni obrovských agátov. Okolo kaštieľa sa nachádzali záhrada a park. Park bol bohato vysadený vzácnymi drevinami. Od chraštanského kaštieľa po blízky beladický kaštieľ viedla gaštanová aleja, z ktorej už dnes existuje iba niekoľko starých gaštanových stromov. V roku 1837 kúpil majetok od rodiny Maloňaiovcov barón Jozef Siráni, pričom rodina Sirániovcov pochádzala z Nitrianskej stolice. Všetci Sirániovci sú pochovaní v rodinnej hrobke na cintoríne vo Veľkých Chrašťanoch. V roku 1573 skoro celú obec a kostol vo Veľkých Chrášťanoch zničili Turci. Nový kostol sa začal stavať v roku 1794 a dokončený bol v roku 1804. Bol zasvätený na česť Jána Nepomuckého. 

Malé Chrášťany sa prvýkrát spomínajú v roku 1209. V roku 1388 ako Kýsherestien boli majetkom zemianskej rodiny Gépes. Časť obce patrila hradu Gýmeš. Z toho obdobia sa spomína mlyn na deväť chodov. Starý mlyn bol poháňaný vodou, ktorá bola privedená osobitným kanálom z Drevenice.V roku 1971 bola postavená požiarna zbrojnica a aj veľká nádrž na vodu. V obci sa zachovala kaplnka sv. Kríža, romantická stavba inšpirovaná gotickou architektúrou, postavená v roku 1854. Pod kaplnkou sa nachádza krypta.

Prvá písomná zmienka o obci Beladice pochádza z roku 1156. Krásnou a bohatou kolekciou, ktorá sa tu doteraz zachovala, je park v Beladiciach. Za veľkú vzácnosť parku treba považovať obrovské lipy veľkolisté. Ich vek sa odhaduje na 250 - 600 rokov. Obvod najhrubšieho kmeňa je 575 cm. Majiteľom kaštieľa v Beladiciach bol šľachtic Martin Szentiványi.

Osada Pustý Chotár vznikla v roku 1808 ako majetok kráľovského radcu a podžupana Tekovskej župy Karola Jesenského, ktorý dal v roku 1820 postaviť kaštieľ. Tento neskôr vlastnili rodiny Szirániova, Lindellófova, Krausova a Ďurčanských. Od roku 1945 do roku 1979  budova slúžila ako základná škola. Od roku 1980 do roku 1991 bolo v budove zriadené vzdelávacie centrum ONV. Do roku 1998 bol kaštieľ majetkom  obce a v súčasnosti slúži ako hotel Tartuf.

 


Pohľad na obec


Kaštieľ