Aktuality

Pomoc pre začínajúcich podnikateľov

Čerpanie zdrojov EÚ v období 2014 - 2020 k 30. júnu dosiahlo 5,59 %

Na dopravu v regiónoch pôjde 35,1 milióna eur z eurofondov

Aktualizácia webového sídla Operačný program Kvalita životného prostredia

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2016

Od dnes je možné podávať žiadosti na príspevok pre zatepľovanie rodinných domov

Slovensko sa predstavuje na EXPO 2017 ako turisticky príťažlivá krajina

V Zelenej domácnostiam budú na jeseň vyhlásené tri kolá

Výročná správa o vykonávaní OP RH za rok 2016

Za  naj fotku na tému roaming v EÚ môžete vyhrať cestu po celej Európe

Zoznam členov Monitorovacieho výboru OP RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020 aktualizácia č. 4

Centrálny ekonomický systém zefektívni a zlacní riadenie verejných financií

Druhé zasadnutie projektovej rady k pilotnému projektu Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov

Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4

Pozvánka na augustové informačné semináre k septembrovej uzávierke programu Európa pre občanov

Do obchodného registra zapíšu vašu spoločnosť obratom

EHSV VYHLASUJE SÚŤAŽ O CENU PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ ZA ROK 2017

Granty pre novú generáciu siete Europe Direct

MŽP SR Samosprávy sa ešte môžu uchádzať o eurofondy na kompostovanie bioodpadu

Pozvánka na Školenie pre MAS/VSP

Predsedu NSK Milana Belicu opätovne zvolili za viceprezidenta Európskeho výboru regiónov (EVR) a vedúceho národnej delegácie v EVR

Univerzity dostanú vyše pol milióna na vzdelávanie odborníkov na eurofondy

Budúcnosť financií EÚ - Pracovná skupina predložila návrhy na zjednodušenie prístupu k fondom EÚ

Hýbme sa, na veku nezáleží !

Ide o naše záujmy

MLOK 2017

Na úradnú poštu upozorní používateľov e-schránok e-mail či SMS

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020“

Prehľad žiadateľov o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017, činnosť C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Všetko o eurofondoch - Nech sa páči ÚPVII zverejnil open data

Výzva na zasielanie nominácií na ocenenia - Sociálny čin roka 2017

Úrad vlády SR spúšťa obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl

Často kladené otázky k výzve č. 23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Skrytý poklad v samospráve

Zoznam často kladených otázok k vyzve Miestna občianska poriadková služba

Zoznam často kladených otázok k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie

Oznámenie pre prijímateľov NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k registrácii do registra partnerov verejného sektora

Výzva č. 22PRV2017 na Opatrenie 7, podopatrenie 7.4 - Doplnok informácií

Podmienky predkladania žiadostí o pôžičku pre pedagógov na rok 2017

Predĺženie trvania výzvy na mikroprojekty

EUinMyRegion. Fotografická súťaž!

Seminár Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu - pozvánka

Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia v základných školách

MDVRR SR vypisuje 20. ročník súťaže progresívne, cenovo dostupné bývanie na rok 2017