Aktuality

Našej agentúre bola Nitrianskym samosprávnym krajom poskytnutá dotácia na projekt "Propagácia turistických zaujímavostí v regióne". 
Z týchto prostriedkov a za na našej finančnej a pracovnej spoluúčasti boli zhotovené propagačné magnetky, ktoré si môžete pozrieť aj na našej stránke.